Publiczne Przedszkole nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu - Witamy w naszym serwisie internetowym - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronach internetowych

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WIELUNIU

Narodowy Spis Powszechny

UWAGA RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022Prosimy Państwa o pobranie ze strony internetowej naszego przedszkola bądź bezpośrednio z placówki druków umów na rok szkolny 2021/2022.
Druk umowy należy wypełnić zgodnie z deklarowanym podczas rekrutacji czasem pobytu dziecka w przedszkolu:
- dłuższy niż 5 godzin (3 posiłki)
- krótszy niż 5 godzin (2 posiłki).


Termin podpisywania umów  od 22.03.2021r.do 09.04.2021r.

Brak podpisanej umowy w ww. terminie będzie potraktowany jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.


Pliki do pobrania


DRODZY RODZICE !!!


Informujemy, że od dnia
15 lutego 2021r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022.
Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się
na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy chcą zapisać swoje pociechy do grupy
integracyjnej w naszej placówce, wypełnione wnioski wraz z załącznikami składają w sekretariacie przedszkola, nie uczestnicząc w rekrutacji elektronicznej.

System będzie uruchomiony
od godz. 9.00 w dniu 15 lutego 2021 roku do godziny 15.00 w dniu 5 marca 2021 roku.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie dostępny
do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się w Zasadach rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 - link


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego