Publiczne Przedszkole nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu - Witamy w naszym serwisie internetowym - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronach internetowych

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WIELUNIU
Pragniemy poinformować, iż Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:


"Przedszkole dla wszystkich!"


Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: 11.1.1 Edukacja przedszkolna.
Projekt realizowany jest od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest dostosowanie 14 istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 14 dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 190 dzieci, doskonalenie zawodowe 10 nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.07.2022-30.06.2023.

Wartość projektu: 599 887,48 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 509 904,35 zł


czytaj więcej ...

SPRINTEM DO MARATONU


1 czerwca w Dniu Dziecka Publiczne Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu dołączyło do VIII Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaka "Sprintem do maratonu", którego organizatorem było wydawnictwo "Bliżej Przedszkola".

Celem tego wydarzenia sportowego jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, a także popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz wyrabianie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w życiu dorosłym. Każda grupa dzieci wraz z opiekunami miała za zadanie przebiec trasę 50 metrów. W maratonie wzięło udział 288 uczestników. Wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety, za co otrzymali wspaniałe złote medale oraz dyplomy. Razem przebiegliśmy 14400 metrów
!!!

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i naszym dzielnym małym Maratończykom za zaangażowanie w projekt
"Sprintem do maratonu".

booked.net
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego