Innowacja Pedagogiczna, czyli "Tupot bosych stópek". - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacje Pedagogiczne - Promocja Zdrowia

"TUPOT BOSYCH STÓPEK"

.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„Tupot bosych stópek – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci”


Opracowanie i realizacja innowacji:
mgr Małgorzata Walaszczyk-Golec
mgr Magdalena Wabnic-Staruch
mgr Paulina Fuks-Siwik
mgr Natalia Pietrzak


Ruch jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. W wieku dziecięcym ruch jest bardzo ważnym czynnikiem determinującym wszechstronny rozwój dziecka i kształtującym prawidłową postawę dziecka.
W dzisiejszych czasach wcale nie jest łatwo wspierać i rozwijać naturalną potrzebę ruchu u dzieci. Często przedszkolaki wolą spędzać czas przed tabletem lub smartfonem. Brak doświadczeń ruchowych w wieku przedszkolnym ma katastrofalne skutki – zaburzeń ruchowych u dzieci, wady postawy, otyłość, problemy emocjonalne. Efektem przebodźcowania naszych dzieci jest często rozkojarzenie, nerwowość, stres, trudności ze skupieniem uwagi.


Charakterystyka innowacji:

Innowacja pedagogiczna "Tupot bosych stópek – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci" powstała z myślą o nauczaniu najmłodszych radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami poprzez ruch i zabawę oraz ukazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez konieczności sięgania po narzędzia TIK.  Jest to alternatywna forma aktywności, dostępna dla każdego dziecka, dostosowana do jego potrzeb i zdolności, którą będzie mógł wykonywać wspólnie z grupą przedszkolną, jak również w domu z rodziną. Innowacja jest także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym i wychowawczym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkoli oraz zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:


Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


Cele innowacji:

  • rozwijanie sprawności fizycznej dziecka, koordynacji ruchowej,

  • korygowanie wad postawy i zapobieganie ich powstawaniu,

  • zwiększenie świadomości odczuć ciała i własnych emocji,

  • poprawa koncentracji i umiejętności skupienia uwagi,

  • osiągnięcie stanu wyciszenia i relaksu – zmniejszenie poziomu stresu,

  • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.


Adresaci innowacji:

Grupę osób objętą działaniami innowacyjnymi będą stanowili wychowankowie grup 6-letnich oraz ich rodzice. W innowacji będą brać również udział nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści pracujący w przedszkolu.

Opis innowacji:

Realizacja projektu innowacyjnego "Tupot bosych stópek – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci" zaplanowana jest na okres od 01.09.2022 r. do 31.05.2023 r.
Program dla dzieci 6-letnich jest uzupełnieniem treści podstawy programowej i bazuje na naturalnej spontaniczności i aktywności dzieci, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe doświadczenia.


Ewaluacja osiągnięcia celów innowacji:
* badanie poziomu osiągnięcia założonych efektów u dzieci poprzez obserwację pedagogiczną,
* wywiady z wychowawcami,
* prace plastyczne dzieci,
* fotoreportaż na stronie internetowej placówki.

.

MAJ 2023r.

W drugiej połowie maja przeprowadzono zajęcie jogowe pt. "Dzień Pszczoły na sportowo". Na początku zajęć odbyło się przywitanie z uczestnikami oraz zaproszono ich do rozmowy o swoim samopoczuciu. Potem wprowadzono dzieci w tematykę zajęć i przeprowadzono rozgrzewkę pt. "Taniec pszczół". Na podłodze rozłożono kolorowe kwiatki, a dzieci – pszczółki tańczyły do muzyki. Kiedy muzyka ucichła należało wykonać zadanie specjalne. Kolejnym elementem rozgrzewki była zabawa w "Raz, dwa, trzy matka pszczoła patrzy". Po rozgrzewce odbyło się ćwiczenie oddechowe, polegające na powolnym nabieraniu powietrza nosem, następnie zatkaniu uszu palcem wskazującym, a podczas wydłużonego wydechu wydawaniu dźwięku naśladującego bzyczenie pszczoły "bzzz…". Po wykonaniu tego ćwiczenia przyszedł czas na opowieść jogową, praktykę asan i ćwiczenie uważności- dzieci zamieniły się w pszczółki i za pomocą stóp przenosiły kolorowe pomponiki- pyłek kwiatowy na talerz, czyli do swojego ula. Kolejnym ćwiczeniem oddechowym było przenoszenie pszczółek za pomocą słomek na plaster miodu. Zajęcia obejmowały również rozmowę na temat nieprzyjemnych emocji, jakie nam towarzyszą podczas bliskiego kontaktu z pszczołą oraz tego, jak należy sobie radzić z tymi emocjami. Dzień Pszczoły zakończył się relaksacją przy muzyce i degustacją miodu. Cel główny zajęcia:

a) rozwijanie: sprawności fizycznej i koordynacji, zdolności skupienia uwagi i koncentracji, świadomości emocjonalnej, zdolności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, poczucia własnej wartości, umiejętności współpracy, uważności;
b) kształtowanie: wiary we własne możliwości, pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej;
c) doskonalenie: umiejętności wyciszania się i rozluźniania, świadomego oddechu przeponowego;
d) budowanie nawyku dbania o zdrowie;
e) zgłębianie wiedzy na temat życia pszczół.

Galeria zdjęć

.

MAJ 2023r.

W maju, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Tupot bosych stópek" zostało przeprowadzone zajęcie pt. "Jogowa podróż kosmiczna". Dzieci zostały zaproszone do opowiedzenia o swoim samopoczuciu, a następnie wprowadzone w tematykę zajęć listem zapraszającym do wzięcia udziału w szkoleniu i wyprawie w Kosmos. Po tej części odbyła się rozgrzewka "Szkolenie Astronauty", polegająca na wykonywaniu przez dzieci slalomu między przeszkodami, przeskakiwaniu przez przeszkody, czołganiu się itp. Po sprawnym przeprowadzeniu rozgrzewki dzieci wykonały ćwiczenia oddechowe – spokojne wdechy i wydechy nosem. Potem nastąpiła opowieść jogowa – praktyka wybranych asan. W opowieść zostały wplecione również ćwiczenia oddechowe "Start rakiety" i "Oddech z kometą", a także praktyka uważnego ruchu – prezentowanie emocji za pomocą ekspresji ruchowej. Dzieci podczas zajęć miały okazję również doświadczyć "uważnego masażu w parach". Jedna osoba z par kładła się brzuchu lub plecach, a druga delikatnie dotykała palcem różne miejsca na ciele partnera. Zadaniem leżącej osoby było odgadnięcie, która część ciała (lub części) została dotknięta ("gdzie spadła spadająca gwiazda?"). Zajęcia zakończyły się relaksacją przy muzyce i czytanej opowieści. Celem zajęć było: korygowanie i przeciwdziałanie wadom postawy, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój świadomości emocjonalnej, rozwój zdolności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, kształtowanie wiary we własne możliwości, wspieranie zdolności identyfikowania emocji i ich nazywania, rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, rozwój uważności, doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

KWIECIEŃ 2023r.

Z końcem kwietnia w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Tupot bosych stópek" zostało przeprowadzone zajęcie pt. "Dzień Pingwina". Jak zawsze rozpoczęło się ono przywitaniem oraz rozmową o samopoczuciu uczestników. Następnie odbyła się rozgrzewka, polegająca na poruszaniu się tak jak pingwiny w rytm grającej muzyki. Dzieci skakały po specjalnej macie starając się stawiać stopy tak, jak widzą na ścieżce. Po rozgrzewce przyszedł czas na ćwiczenia oddechowe, polegające na rozgrzewaniu dłoni oddechem. Rozruszani i rozgrzani uczestnicy zajęć mogli w końcu wyruszyć na podbój Antarktydy. Częścią główną była opowieść jogowa o Antarktydzie, o tym co można na niej spotkać i jakie zwierzęta tam mieszkają. Wszystkie ważne elementy były przedstawiane asanami. Przedszkolaki podczas zajęć miały okazję również ćwiczyć swoją uważność poprzez przekazywanie jaja na łyżce drugiej osobie tak, aby jajo nie spadło. Ćwiczenie to odbyło się na planie koła. Kolejnym ćwiczeniem oddechowym było wdmuchiwanie pomponów za pomocą słomki do dzioba pingwina. Na zakończenie zajęć odbyła się relaksacja przy dźwiękach oceanu. Celem zajęć było: zgłębienie wiedzy na temat grupy zwierząt, jaką są pingwiny; rozwijanie wiedzy o innych kontynentach; poznanie zwierząt żyjących na Antarktydzie; rozwijanie umiejętności współpracy; rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, rozwijanie zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwijanie uważności oraz doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

MARZEC 2023r.

W drugiej połowie marca w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Tupot bosych stópek", w grupach sześciolatków zostały przeprowadzone zajęcia pt. "Jogowy dzień wiosny". Rozpoczęły się przywitaniem oraz krótką rozmową na temat samopoczucia uczestników. Na początku dzieci miały okazję utrwalenia wiadomości na temat pierwszych oznak wiosny w oparciu o plansze demonstracyjne. Następnie przeszliśmy do koncentracji z "ptasim oddechem"- dzieci wykonywały wdech unosząc ramiona bokiem w górę, łącząc ze sobą dłonie nad głową oraz wydech opuszczając ręce w dół. Wyobrażaliśmy sobie, że nasze ramiona to skrzydła ptaków, które lecą nad wiosenną łąką. Potem była rozgrzewka pt. "Wiosenny taniec". Uczestnicy poruszali się w rytm muzyki, a kiedy muzyka ucichła zbliżali się do wybranego kwiatka i wykonywali zadanie specjalne np. kładli na kwiatku jedną dłoń lub dotykali kwiatka czołem itp. Po przyjemnej rozgrzewce przyszedł czas na opowieść jogową, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia uważności. Opowieść jogowa dotyczyła oznak wiosny oraz tego co można zaobserwować wiosną w ogrodzie. Dzieci swoim ciałem prezentowały m.in.: pozycję drzewa, słońca, ptaka, żaby. Ćwiczenia oddechowe polegały, na przenoszeniu za pomocą słomki kolorowych papierowych kwiatków na sylwetę drzew, tak aby powstały piękne, kolorowe, wiosenne drzewa. Natomiast ćwiczenie uważności zmysłowej polegało na obserwacji hiacyntów za pomocą różnych zmysłów. Na koniec zajęć odbyła się relaksacja przy muzyce i czytanej opowieści. Podczas zajęć dzieci świetnie się bawiły. Przeprowadzone zajęcia miały na celu: rozwój sprawności fizycznej i koordynacji, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój uważności oraz doskonalenie umiejętności wyciszania się.

Galeria zdjęć

.

LUTY 2023r.

W lutym odbyły się kolejne zajęcia w ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej "Tupot bosych stópek". Zajęcia skierowane były dla grup sześciolatków, a temat zajęć nosił tytuł: "Śnieżna zima z jogą". Zajęcia rozpoczęły się przywitaniem oraz rozmową o samopoczuciu uczestników. Dzieci zostały zapoznane z tematyką zajęć. Po wprowadzeniu, dzieci ćwiczyły swoją koncentrację z "oddechem przestraszonego zajączka". Następnie odbyła się rozgrzewka pt. "Wielkie odśnieżanie". Przedszkolaki zostały podzielone na dwa zespoły. Każdy z nich otrzymał taką samą ilość pluszowych pomponów. Zadaniem dzieci było przerzucanie pomponów na stronę przeciwnika. Na hasło "stop" dzieci sprawdzały, które "zajączki" lepiej poradziły sobie z odśnieżaniem. Wreszcie przyszedł czas na część główną – opowieść jogową wraz z ćwiczeniami oddechowymi i praktyką mindfulness. Opowieść dotyczyła zajączka, który pierwszy raz w życiu przeżywa zimę i widzi śnieg. W części głównej dzieci miały zorganizowane ćwiczenia oddechowe ze słomką, śnieżynkami i z piórkami. Pierwsze zadanie polegało na "odśnieżaniu ścieżki" – uczestnicy zasysali przez słomkę papierowe śnieżynki i przenosili je na kolorowe talerzyki. Kolejne ćwiczenie "piórkowa zamieć śnieżna" polegało na wzięciu głębokiego wdechu i na hasło "start" wykonanie długiego wydechu, tym samym zdmuchując piórka z dłoni i obserwując jak delikatnie opadają  na ziemie. Na koniec zajęć odbyła się relaksacja przy muzyce i czytanej opowieści.
Celem zajęć było: rozwój sprawności fizycznej i koordynacji, korygowanie i przeciwdziałanie wadom postawy, budowanie nawyku dbania o zdrowie, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój świadomości emocjonalnej, rozwój zdolności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, kształtowanie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, rozwój uważności, doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

LISTOPAD 2022r.

W ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej "Tupot bosych stópek", w listopadzie w grupach sześciolatków zostało przeprowadzone kolejne zajęcie, którego tematem był "Dzień pluszowego misia". Spotkania te prowadzone były przez autorki innowacji. Na początku zajęć dzieci miały możliwość opowiedzenia o swoim samopoczuciu, a potem odbyła się koncentracja z "misiowym oddechem". Następnie zorganizowano rozgrzewkę: "Który miś pierwszy…". Po rozgrzewce przyszła pora na krótką medytację "uśmiechniętego misia". Podczas opowieści jogowej dzieci wcieliły się w małe niedźwiadki. W opowieść jogową wplecione były również ćwiczenia aktywizujące stopy. Na koniec opowieści sześciolatki wykonały masaż swojego ciała za pomocą piłeczek do masażu. Na zakończenie zajęć odbyła się relaksacja. Zajęcia miały na celu: rozwój sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój uważności oraz doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

PAŹDZIERNIK 2022r.

W październiku, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Tupot bosych stópek", w grupach sześciolatków zostały przeprowadzone zajęcia "Jogowe spotkanie z dinozaurami". Spotkania te prowadzone były przez autorki innowacji. Podczas zajęć dzieci opowiadały o swoim samopoczuciu, koncentrowały się na oddechu, ćwiczyły swoją uważność dotykową oraz, co najważniejsze – miały możliwość przeniesienia się do prehistorycznego lasu, gdzie poznawały rożnego rodzaju dinozaury. Opowieść jogowa była świetną okazją do poznania asan oraz praktyki mindfulness, Na koniec starszaki wykonały plakat pt. "Jak radzić sobie ze strachem?". Zajęcia miały na celu: rozwój sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój uważności oraz doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego