Innowacja Pedagogiczna, czyli "Tupot bosych stópek". - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacje Pedagogiczne - Promocja Zdrowia

"TUPOT BOSYCH STÓPEK"

.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
„Tupot bosych stópek – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci”


Opracowanie i realizacja innowacji:
mgr Małgorzata Walaszczyk-Golec
mgr Magdalena Wabnic-Staruch
mgr Paulina Fuks-Siwik
mgr Natalia Pietrzak


Ruch jest podstawą prawidłowego rozwoju dziecka. Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. W wieku dziecięcym ruch jest bardzo ważnym czynnikiem determinującym wszechstronny rozwój dziecka i kształtującym prawidłową postawę dziecka.
W dzisiejszych czasach wcale nie jest łatwo wspierać i rozwijać naturalną potrzebę ruchu u dzieci. Często przedszkolaki wolą spędzać czas przed tabletem lub smartfonem. Brak doświadczeń ruchowych w wieku przedszkolnym ma katastrofalne skutki – zaburzeń ruchowych u dzieci, wady postawy, otyłość, problemy emocjonalne. Efektem przebodźcowania naszych dzieci jest często rozkojarzenie, nerwowość, stres, trudności ze skupieniem uwagi.


Charakterystyka innowacji:

Innowacja pedagogiczna "Tupot bosych stópek – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci" powstała z myślą o nauczaniu najmłodszych radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami poprzez ruch i zabawę oraz ukazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez konieczności sięgania po narzędzia TIK.  Jest to alternatywna forma aktywności, dostępna dla każdego dziecka, dostosowana do jego potrzeb i zdolności, którą będzie mógł wykonywać wspólnie z grupą przedszkolną, jak również w domu z rodziną. Innowacja jest także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym i wychowawczym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkoli oraz zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:


Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


Cele innowacji:

  • rozwijanie sprawności fizycznej dziecka, koordynacji ruchowej,

  • korygowanie wad postawy i zapobieganie ich powstawaniu,

  • zwiększenie świadomości odczuć ciała i własnych emocji,

  • poprawa koncentracji i umiejętności skupienia uwagi,

  • osiągnięcie stanu wyciszenia i relaksu – zmniejszenie poziomu stresu,

  • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.


Adresaci innowacji:

Grupę osób objętą działaniami innowacyjnymi będą stanowili wychowankowie grup 6-letnich oraz ich rodzice. W innowacji będą brać również udział nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści pracujący w przedszkolu.

Opis innowacji:

Realizacja projektu innowacyjnego "Tupot bosych stópek – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci" zaplanowana jest na okres od 01.09.2022 r. do 31.05.2023 r.
Program dla dzieci 6-letnich jest uzupełnieniem treści podstawy programowej i bazuje na naturalnej spontaniczności i aktywności dzieci, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe doświadczenia.


Ewaluacja osiągnięcia celów innowacji:
* badanie poziomu osiągnięcia założonych efektów u dzieci poprzez obserwację pedagogiczną,
* wywiady z wychowawcami,
* prace plastyczne dzieci,
* fotoreportaż na stronie internetowej placówki.

.

LUTY 2022r.

W lutym odbyły się kolejne zajęcia w ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej "Tupot bosych stópek". Zajęcia skierowane były dla grup sześciolatków, a temat zajęć nosił tytuł: "Śnieżna zima z jogą". Zajęcia rozpoczęły się przywitaniem oraz rozmową o samopoczuciu uczestników. Dzieci zostały zapoznane z tematyką zajęć. Po wprowadzeniu, dzieci ćwiczyły swoją koncentrację z "oddechem przestraszonego zajączka". Następnie odbyła się rozgrzewka pt. "Wielkie odśnieżanie". Przedszkolaki zostały podzielone na dwa zespoły. Każdy z nich otrzymał taką samą ilość pluszowych pomponów. Zadaniem dzieci było przerzucanie pomponów na stronę przeciwnika. Na hasło "stop" dzieci sprawdzały, które "zajączki" lepiej poradziły sobie z odśnieżaniem. Wreszcie przyszedł czas na część główną – opowieść jogową wraz z ćwiczeniami oddechowymi i praktyką mindfulness. Opowieść dotyczyła zajączka, który pierwszy raz w życiu przeżywa zimę i widzi śnieg. W części głównej dzieci miały zorganizowane ćwiczenia oddechowe ze słomką, śnieżynkami i z piórkami. Pierwsze zadanie polegało na "odśnieżaniu ścieżki" – uczestnicy zasysali przez słomkę papierowe śnieżynki i przenosili je na kolorowe talerzyki. Kolejne ćwiczenie "piórkowa zamieć śnieżna" polegało na wzięciu głębokiego wdechu i na hasło "start" wykonanie długiego wydechu, tym samym zdmuchując piórka z dłoni i obserwując jak delikatnie opadają  na ziemie. Na koniec zajęć odbyła się relaksacja przy muzyce i czytanej opowieści.
Celem zajęć było: rozwój sprawności fizycznej i koordynacji, korygowanie i przeciwdziałanie wadom postawy, budowanie nawyku dbania o zdrowie, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój świadomości emocjonalnej, rozwój zdolności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, kształtowanie wiary we własne możliwości, rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej, rozwój uważności, doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

LISTOPAD 2022r.

W ramach realizacji Innowacji Pedagogicznej "Tupot bosych stópek", w listopadzie w grupach sześciolatków zostało przeprowadzone kolejne zajęcie, którego tematem był "Dzień pluszowego misia". Spotkania te prowadzone były przez autorki innowacji. Na początku zajęć dzieci miały możliwość opowiedzenia o swoim samopoczuciu, a potem odbyła się koncentracja z "misiowym oddechem". Następnie zorganizowano rozgrzewkę: "Który miś pierwszy…". Po rozgrzewce przyszła pora na krótką medytację "uśmiechniętego misia". Podczas opowieści jogowej dzieci wcieliły się w małe niedźwiadki. W opowieść jogową wplecione były również ćwiczenia aktywizujące stopy. Na koniec opowieści sześciolatki wykonały masaż swojego ciała za pomocą piłeczek do masażu. Na zakończenie zajęć odbyła się relaksacja. Zajęcia miały na celu: rozwój sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój uważności oraz doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

PAŹDZIERNIK 2022r.

W październiku, w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Tupot bosych stópek", w grupach sześciolatków zostały przeprowadzone zajęcia "Jogowe spotkanie z dinozaurami". Spotkania te prowadzone były przez autorki innowacji. Podczas zajęć dzieci opowiadały o swoim samopoczuciu, koncentrowały się na oddechu, ćwiczyły swoją uważność dotykową oraz, co najważniejsze – miały możliwość przeniesienia się do prehistorycznego lasu, gdzie poznawały rożnego rodzaju dinozaury. Opowieść jogowa była świetną okazją do poznania asan oraz praktyki mindfulness, Na koniec starszaki wykonały plakat pt. "Jak radzić sobie ze strachem?". Zajęcia miały na celu: rozwój sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, rozwój zdolności skupienia uwagi i koncentracji, doskonalenie świadomego oddechu przeponowego, rozwój uważności oraz doskonalenie umiejętności wyciszania się i rozluźniania.

Galeria zdjęć

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego