Innowacja Pedagogiczna, czyli Bezpieczny e-przedszkolak. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt profilaktyczny

PROJEKT PROFILAKTYCZNY - "BEZPIECZNY E-PRZEDSZKOLAK"

.

PROJEKT PROFILAKTYCZNY - "Bezpieczny E-Przedszkolak"
Opracowanie i realizacja projektu:
mgr Magdalena Wabnic-Staruch
mgr Edyta Majewska
mgr Małgorzata Walaszczyk-GolecŻyjemy w czasach szybkiego rozwoju technologii i nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych. Jesteśmy zaskakiwani nowymi rozwiązaniami technologicznymi, innowacyjnymi urządzeniami. Kultura, zdrowie czy edukacja to tylko niektóre dziedziny, w których obserwujemy udział innowacji technologicznej. Codzienne korzystanie z urządzeń cyfrowych oraz mediów zmienia nasze życie. W większości przypadków przynosi ono pozytywne efekty, np. wzrost poczucia bezpieczeństwa, większą i szybszą możliwość zdobywania niezbędnych informacji, nowe możliwości sieciowania swoich pomysłów, idei, poglądów. Zdarza się, że niekontrolowane używanie mediów cyfrowych może prowadzić do samotności, atrofii więzi społecznych/rodzinnych, obniżenia dobrostanu psychicznego czy stanu zdrowia fizycznego. Coraz częściej ludzie mówią o potrzebie bycia bliżej siebie, zatrzymaniu się na chwilę i uporządkowaniu cyfrowego chaosu. Temat odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych, włożony między takie pojęcia, jak cyber przemoc, fonoholizm, e-uzależnienia, czasem nawiązujący do słów: relacje, więzi czy emocje, jak również obecny w szeroko rozumianym środowisku edukacyjnym.

W Polsce aż 64% dzieci w wieku 0-6 lat korzysta z urządzeń mobilnych (do lat 8 aż 80%), jedna czwarta z nich robi to codziennie, a 26 proc. posiada takie urządzenie na własność. Widok dzieci przed ekranami telewizorów, tabletów, komputerów i smartfonów nikogo już nie dziwi i co gorsza, mało kogo bulwersuje. Powoduje to szereg zaburzeń w rozwoju, a to mocny fundament do uzależnienia. Większość polskich rodziców udostępniających dzieciom urządzenia mobilne (60%) robi to po to, by mieć chwilę spokoju lub możliwość zajęcia się swoimi sprawami.

Charakterystyka projektu


Profilaktyka "to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania i deficyty dojrzałości, obejmująca równolegle trzy nurty działania:

1. Wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia.
3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu” (Z. B. Gaś).

Taka tematyka to znak czasu, wynik obserwacji otaczającej rzeczywistości i związanych z tym problemów dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Przede wszystkim jednak stanowi nowoczesną formę wskazania młodym ludziom sposobów zapobiegania tym zjawiskom.


Cele projektu


 • zwiększenie kultury używania mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych na co dzień – codzienne używanie urządzeń cyfrowych powinno odbywać się w sposób odpowiedzialny, uporządkowany i zaplanowany;

 • ograniczenie negatywnych konsekwencji problemowego używania mediów cyfrowych;

 • podniesienie poziomu umiejętności spędzania czasu wolnego bez obecności mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych;

 • budowania właściwych postaw w zakresie użytkowania mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych;

 • podniesienie świadomości o szkodliwości nadużywania mediów cyfrowych.
Adresaci projektu


Grupę osób objętą działaniami profilaktycznymi będą stanowili wychowankowie grup 5 i 6 - latków Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu oraz ich rodzice.

W projekcie wezmą udział także nauczyciele i wychowawcy pracujący w naszej placówce.Opis projektu


Realizacja projektu "Bezpieczny e-przedszkolak" planowana jest w okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

Ewaluacja Osiągnięcia Celów:


 • wystawy prac,

 • wystawa plakatów,

 • prezentacjach zdjęcia umieszczanych systematycznie na stronie internetowej przedszkola,

sprawozdanie przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.


Uwagi

Działania w ramach projektu profilaktycznego są kontynuacją w naszej placówce projektu dobrych praktyk związanych z profilaktyką uzależnień. Działania w ramach projektu profilaktycznego wpisują się w wyznaczone kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022:

 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego;

 • podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

.

Galeria zdjęć

Luty 2023r.


7 lutego grupy pięcio- i sześciolatków brały udział w Dniu Bezpiecznego Internetu. Celem zajęć było: zapoznanie dzieci z pojęciem Internetu oraz omówienie do czego można wykorzystać urządzenia ekranowe. Dzieci wskazywały z czym kojarzy im się Internet, dowiedziały się do czego on służy i co można w nim robić. Następnie przedszkolaki bawiły się w kalambury oraz zabawę ruchową, której zadaniem było pokazywanie czynności związanych z Internetem. Dodatkowo w holu naszej placówki wykonano gazetkę dla rodziców. Zostały przedstawione na niej oznaki uzależnienia od Internetu, sposoby poradzenia sobie z uzależnieniem dziecka od komputera, wskazówki „jak nie być tabletowym rodzicem” oraz ogólne informacje na temat >>Dziecka w wirtualnym świecie<<.

.

Grudzień 2022r.


W ramach realizacji projektu profilaktycznego "Bezpieczny e-przedszkolak" w grudniu, we wszystkich grupach przedszkolnych odbyła się III edycja ogólnopolskiej kampanii "Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj". Działanie polegało na tworzeniu kartek świątecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Celem tej kampanii było podkreślenie wyjątkowości łączących nas więzi i osobistych relacji oraz zachęcenie do kultywowania tradycji pisania kartek świątecznych. Życzenia zostały przekazane do podopiecznych:

 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie,

 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku,

 • Domu Seniora w Wieluniu,

 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu,

 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolonii Raduckiej.

Galeria zdjęć

.

Galeria zdjęć

Listopad 2022r.


W ramach realizacji  projektu profilaktycznego "E-przedszkolak" w listopadzie 2022 roku w grupach pięcio- i sześciolatków odbyły się zajęcia pt: "Mój przyjaciel Necio". Bohaterem jest przyjazny robocik Necio, który zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy. Podstawowym celem zajęć było zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. Przedszkolaki dowiedziały się czym jest Internet i do czego służy. Zostały zapoznane z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń ekranowych i Internetu, jak również dowiedziały się, co robić w takich sytuacjach.

.

Luty 2022r.


W ramach programu profilaktycznego "Bezpieczny E-przedszkolak",  w naszym przedszkolu 8 lutego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 przeprowadzono różnego rodzaju działania mające na celu propagowanie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Artykuł do czytania

Galeria zdjęć

.

Galeria zdjęć

Styczeń 2022r.


W  styczniu 2022 roku w ramach realizacji projektu profilaktycznego "Bezpieczny E-Przedszkolak" we wszystkich grupach 5 i 6-letnich w naszym przedszkolu, odbyły się zajęcia pt.: "Relacja z rówieśnikami i rodziną".

Celami przeprowadzonych zajęć było:

 • zwrócenie uwagi na ważność bezpośrednich relacji w kształtowaniu odpowiedzialności cyfrowej;

 • uświadomienie dzieciom, że nadużywanie korzystania z cyfrowych urządzeń mobilnych może powodować obniżenie jakości nawiązywanych relacji z innymi osobami;

 • ukazanie, że relację z drugą osobą buduje się poprzez realną obecność a to, co dzieje się w przestrzeni Internetu jest tylko i wyłącznie kontaktem między osobami, a nie relacją samą w sobie.

.

Grudzień 2021r.


W ramach realizacji projektu profilaktycznego "Bezpieczny E-przedszkolak", w grudniu we wszystkich grupach przedszkolnych, po raz kolejny odbyła się ogólnopolska kampania społeczna "I święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj". Kampania polegała na tworzeniu i wysyłaniu kartek świątecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2021. Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Przywołują magiczne wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem, gdy na nie spoglądamy.  Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi - możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskie nam osoby.

Celem inicjatywy było:

 • zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie,

 • w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do bliźnich w nachodzącym czasie przedświątecznym,

 • zachęcanie, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe,

 • kultywowanie rodzinnych tradycji,


Kartki stworzone i udekorowane przez dzieci i ich rodziców trafiły do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku, Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarch i Chróścinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu.


Nasi Drodzy odwiedzający, na stonach umieszczonych poniżej linków warto zapoznać się ze zdjęciami i podziękowaniami od obdarowanych pensjonariuszy:Galeria zdjęć

.

Galeria zdjęć

Listopad 2021r.


W ramach realizacji projektu profilaktycznego "Bezpieczny E-Przedszkolak", w listopadzie, we wszystkich grupach 5 i 6- letnich w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia wg scenariusza "Czas wolny w przedszkolu". Celem zajęć było:

 • Zwrócenie uwagi dzieci na to, jak ważne jest spędzanie wolnego czasu w obecności i zaangażowaniu rówieśników;

 • Nauczenie dzieci kreatywnego spędzania czasu wolnego w przedszkolu, bez używania mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych;

 • Ukazanie negatywnych i pozytywnych skutków spędzania w przedszkolu czasu pozostającego do własnej dyspozycji przy wykorzystaniu nowych technologii.

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego