Innowacja Pedagogiczna, czyli "Przyjaciele żaby Freda". - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacje Pedagogiczne - Promocja Zdrowia

"PRZYJACIELE ŻABY FREDA"

.

.

Innowacja pedagogiczna "Przyjaciele żaby Freda" realizowana była w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w roku szkolnym 2021/2022.


Odbiorcą innowacji były dzieci 6 letnie, ich rodzice i nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.


Celem treningu uważności było:
- poznanie siebie,

- zwiększenie świadomości odczuć ciała i własnych emocji,
- obserwowanie powiązań pomiędzy myślami, emocjami i reakcjami fizjologicznymi
.


Osiągnięcie celu sprzyjać będzie oswojeniu własnych reakcji i w konsekwencji spowoduje zmniejszenie stresu i uspokojenie.

Na trening uważności składały się praktyki medytacyjne, takie jak:

- skupienie na oddechu,
- skupienie na odczuciach fizycznych całego ciała
,
- powolne ćwiczenia fizyczne
,
- obserwowanie własnych emocji
,
-
obserwowanie własnych reakcji w relacjach z innymi ludźmi.


Zadania zrealizowane w ramach innowacji pedagogicznej "Przyjaciele żaby Freda - trening uważności dla dzieci":

Zajęcia edukacyjne dla dzieci:

Zajęcia przeprowadzone we wszystkich grupach 6-letnich:

- Jak ćwiczyć uwagę?
- Moje ciało to mój najlepszy przyjaciel.
- Pięć super-zmysłów.
- Świat we mnie.
- Maluję swoje życie.


Działania skierowane do nauczycieli:

- szkolenie dla nauczycieli "Relaksacja i uważność w pracy nauczyciela - skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem". Celem szkolenia było przekazanie członkom Rady Pedagogicznej informacji na temat stresu oraz sposobów rozładowania napięcia poprzez relaksację- w tym ćwiczenia oddechowe, bajki relaksacyjne, wizualizację i treningi uważności.


Działania skierowane do rodziców:

- infografika dla rodziców nt. "Trening uważności dla całej rodziny";

- ćwiczenia dla rodziców i dzieci dotyczące uważności publikowane w  broszurach w ramach działań Przedszkola Promującego Zdrowie dotyczące edukacji zdrowotnej:

• propozycje zabaw na uważność w domu:

1. Oddychanie z pomocą misia.
2. Wyczuwanie poszczególnych części ciała.
3. Porównywanie dźwięków.

• Zapoznanie rodziców z ćwiczeniem uważności "5-4-3-2-1";
"Góra lodowa emocji" – zapoznanie rodziców ze schematem zachowania swoich dzieci – co kieruje nimi; zwrócenie uwagi na potrzeby i emocje dziecka;

- tablica informacyjna na holu głównym – zapoznanie z informacjami nt. czym jest uważność oraz jak ją ćwiczyć z dziećmi w domu.

Galeria zdjęć

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego