Przedszkole Promujące Zdrowie. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedszkole Promujące Zdrowie

PRZEDSZKOLE  PROMUJĄCE  ZDROWIE

.

EFEKTY PLACÓWKI PROMUJĄCEJ ZDROWIE:

Dobre samopoczucie w przedszkolu całej jego społeczności, podejmowanie działań i tworzenie środowiska dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodzin naszych podopiecznych.

.

Nasze przedszkole od 17 lat realizuje działania z zakresu edukacji prozdrowotnej. Uzyskaliśmy już dwukrotnie Certyfikat Wojewódzki przyznany przez Kuratorium w Łodzi. Nasze działania, analiza organizacji uczenia, doskonalenie umiejętności naszych wychowanków skłaniają nas do stałego poszerzania działań z zakresu zdrowia. Dążymy do zrozumienia dzieci, indywidualizowania procesu nauczania, dostosowania do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Mobilizujemy się zarówno do uzupełniania wiedzy, jak również do doskonalenia własnego warsztatu pracy. Owocuje to prowadzeniem zajęć ciekawych, urozmaiconych, opartych na różnorodnych metodach.

Przez lata pracy w naszych działaniach edukowaliśmy we wszystkich zakresach zdrowia: aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, higiena, bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne.

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE:

  • Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

  • Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

  • Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

  • Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

.

Jako przedszkole promujące zdrowie:

- dbamy o kondycję fizyczną
- uczymy się co jest zdrowym jedzeniem a czego trzeba unikać
- próbujemy zdrowych rzeczy, których jeszcze nie znamy
- uczymy się, jak dbać o zdrowie, co robić żeby być zdrowym
- spędzamy czas na świeżym powietrzu
- poznajemy emocje i właściwe sposoby ich wyrażania
- pamiętamy o higienie i na co dzień ją praktykujemy
- szanujemy przyrodę
- uczymy jak zachowywać się bezpiecznie i jak reagować w sytuacji zagrożenia

.

W naszym rozumieniu przedszkole promujące zdrowie to przedszkole bezpieczne, bliskie dziecku, jego rodzinie, środowisku, zapewniające optymalne warunki rozwoju psychofizycznego i społecznego małego dziecka.
Chcemy zapewniać klimat sprzyjający budowaniu wiary we własne możliwości. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka i jego dobre samopoczucie.
Nasze przedszkole propaguje szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną - kształtujemy od najmłodszych lat poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie, pokazując w jaki sposób należy o nie dbać.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego