Przedszkole Promujące Zdrowie - "Leader100 sport" - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedszkole Promujące Zdrowie

Program Marszałka Województwa Łódzkiego
" LEADER 100 SPORT "

.

" LEADER 100 SPORT "W grupach sześciolatków naszego przedszkola realizowany jest program Marszałka Województwa Łódzkiego
"LEADER 100 SPORT". Jest to program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym realizowany w województwie łódzkim w latach 2021/22 – 2024/25.

Ma on na celu zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, rozwój ich kompetencji społecznych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz rozwój kompetencji społecznych rodziców. Na poziomie przedszkola program realizuje m.in. podstawę programową wychowania przedszkolnego, która wśród celów wymienia:


  • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

  • troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną

  • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej

  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielnościZachęcamy do śledzenia strony na platformie LEADER100Sport - >> https://leader100sport.pl/

Film dla rodziców ->> https://vimeo.com/747059599/b881ed3cd3

.

Zajęcia z piłkami do kosza


W ramach realizacji zadań z projektu Leader 100Sport w październiku w naszym przedszkolu przeprowadzono zajęcia z sześciolatkami z wykorzystaniem piłek do kosza. Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz w holu przedszkola. Przy okazji wspanialej zabawy dzieci ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową, zręczność, koncentrację uwagi, współpracę z innymi oraz uważność.

.

Zajęcia ruchowe


W ramach realizacji programu LEADER100 Sport w najstarszych grupach wiekowych odbyły się zajęcia ruchowe z wykorzystaniem obręczy, lasek gimnastycznych, piłek do kosza oraz piłek gumowych. Zajęcia te usprawniały koordynację ruchową, sprawność fizyczną, uczyły przestrzegania reguł podczas zabaw i współpracy w zespole...

.

Aktywność fizyczna poza przedszkolem


Oto przedstawiciele grup sześciolatków z naszego przedszkola, dla których szeroko rozumiana aktywność ruchowa nie stawia żadnych ograniczeń, a jej podejmowanie daje dzieciom ogromną radość, zaś rodziców motywuje do organizowania swoim pociechom czasu wolnego w sposób ciekawy i dobrze przemyślany...

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego