Innowacja Pedagogiczna, czyli "Wyłącz samrtfon, włącz dziecko" - projekt profilaktyczny - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt profilaktyczny

PROJEKT PROFILAKTYCZNY - "WYŁĄCZ SMARTFON, WŁĄCZ DZIECKO"

.

PROJEKT PROFILAKTYCZNY - "Wyłącz smartfon, włącz dziecko"
Opracowanie i realizacja projektu:
mgr Magdalena Wabnic-Staruch
mgr Aneta Jaskuła
mgr Małgorzata Walaszczyk-GolecW Polsce aż 64 procent dzieci w wieku 0-6 lat korzysta z urządzeń mobilnych (do lat 8 aż 80%), jedna czwarta z nich robi to codziennie, a 26 procent posiada takie urządzenie na własność. Widok dzieci przed ekranami telewizorów, tabletów, komputerów i smartfonów nikogo już nie dziwi i co gorsza, mało kogo bulwersuje. Powoduje to szereg zaburzeń w rozwoju, a to mocny fundament do uzależnienia. Większość polskich rodziców udostępniających dzieciom urządzenia mobilne (60%) robi to po to, by mieć chwilę spokoju lub możliwość zajęcia się swoimi sprawami. Ta motywacja wydaje się być banalna, kiedy zestawimy ją ze skutkami korzystania przez dzieci z urządzeń ekranowych.

W artykule dla "Daily Mail" - Sue Palmer, brytyjska psycholog, pisze o zauważalnej i coraz większej zależności między nadmiernym korzystaniem z urządzeń ekranowych przez dzieci a wzrostem przypadków zaburzeń snu, deficytu uwagi, nadaktywności psychoruchowej, otyłości, agresji, słabych umiejętności społecznych, a także depresji, niższych osiągnięć szkolnych (u młodszych dzieci problemy z nauką czytania, wyraźnego pisania i mówienia) czy pogorszenia zdrowia fizycznego. Neurolog Susan Greenfield dodaje: "Mózg wpatrzony w ekran jest jak w letargu, nie uczy się logicznego myślenia. Dlatego nie oczekujmy, że dając dziecku tablet uczymy go zdolności koncentracji".

Charakterystyka projektu


Profilaktyka "to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania i deficyty dojrzałości, obejmująca równolegle trzy nurty działania:

1. Wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia.
3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu” (Z. B. Gaś).

Taka tematyka to znak czasu, wynik obserwacji otaczającej rzeczywistości i związanych z tym problemów dzieci, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Przede wszystkim jednak stanowi nowoczesną formę wskazania młodym ludziom sposobów zapobiegania tym zjawiskom.


Cel projektu


Głównym celem projektu profilaktycznego "Wyłącz smartfon, włącz dziecko" jest zwiększenie wśród dzieci i rodziców świadomości na temat konsekwencji nadmiernego korzystania z tabletów i smartfonów.


Adresaci projektu


Grupę osób objętą działaniami profilaktycznymi będą stanowili wychowankowie Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu oraz ich rodzice.

W projekcie wezmą udział także nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący w naszej placówce.Opis projektu


Realizacja projektu "Wyłącz smartfon, włącz dziecko" planowana jest w okresie od listopada 2019 r. do maja 2020 r.
Przewidujemy następujące działania:


1. Przygotowanie w klasach oraz na holu głównym przedszkola gazetki profilaktycznej związanej z tematem projektu – listopad 2019 r.
2. Konkurs na projekt logo oraz hasło (rymowanka wierszowana max. 4 wersy) projektu.
3. Przygotowanie przez każdą salą logo oraz hasła projektu profilaktycznego.
4. Spotkanie ze specjalistą (terapeuta uzależnień, lekarz)
5. Dzień Profilaktyki:

- prezentacje w grupach – wykorzystanie scenariusza zajęć profilaktycznych - wprowadzenie do tematyki,
- prezentacje multimedialne oraz plansze tematyczne dla każdej grupy wiekowej.

6. Wykonie w grupach projektu tematycznego: praca techniczna, plastyczna, instalacje (dzieci i nauczyciele).
7. Zajęcie otwarte z rodzicami - plakat profilaktyczny.

Ewaluacja osiągnięcia celów projektu:


- badanie poziomu osiągnięcia założonego celu u dzieci poprzez ankietę dla nauczycieli opartą na obserwacji wychowanków,
-
ankietę ewaluacyjną dla rodziców po zajęciach warsztatowych,
-
fotoreportaż na stronie internetowej placówki.


Ewaluacja realizacji projektu:


- logo, hasło i materiały tematyczne,
- wystawa prac,
- wystawa plakatów,
- prezentacja zdjęć zamieszczanych systematycznie na stronie internetowej przedszkola,
- sprawozdanie przedstawione na posiedzeniu Rady PedagogicznejUwagi


Działania w ramach projektu profilaktycznego zapoczątkują w naszej placówce projekt dobrych praktyk związanych z profilaktyką uzależnień.


W ramach realizacji projektu profilaktycznego "Wyłącz smartfon, włącz dziecko", w grudniu we wszystkich grupach przedszkolnych, po raz drugi odbyła się ogólnopolska kampania społeczna "Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj". Kampania polegała na tworzeniu i wysyłaniu kartek świątecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2020. Celem inicjatywy było:


- zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie,
- zachęcanie, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe,
- kultywowanie rodzinnych tradycji,


Kartki stworzone i udekorowane przez dzieci i ich rodziców trafiły do uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.


W ramach realizacji projektu profilaktycznego "Wyłącz smartfon, włącz dziecko", w grudniu, we wszystkich grupach 4, 5 i 6- letnich w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia wg scenariusza "Dom: czas wolny z najbliższymi".  Celem zajęć było:

  • uwrażliwienie dzieci na potrzebę wspólnego spędzania wolnego czasu z najbliższymi oraz jego kreatywne wykorzystanie,

  • zwrócenie uwagi dzieci na pozytywną rolę aktywnego wypoczynku w gronie najbliższych osób,

  • rozwijanie w dzieciach potrzeby alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez mediów cyfrowych, w tym cyfrowych urządzeń mobilnych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego