Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Przedszkole dla wszystkich. - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
"Przedszkole dla wszystkich!"

Tygodniowy harmonogram zajęć prowadzonych w projekcie "PRZEDSZKOLE DLA WSZYSTKICH!" na rok szkolny 2022/2023

.

Dodatkowe zadania realizowane w ramach Projektu "Przedszkole dla wszystkich".
  • 1. Dogoterapia realizowana od 10.2022 do 05.2023r. jedenaście grup, jeden raz w miesiącu.


  • 2. Zajęcia w formie wyjazdowej kształtujące i rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze Hydropolis Wrocław realizowane 23.11.2022r.


  • 3. Zajęcia w formie wyjazdowej kształtujące i rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze Jura Park Krasiejów realizowane 04 – 06.2023r.


  • 4. Zajęcia w formie wyjazdowej kształtujące i rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze Centrum Nauki Eksperymentarium w Łodzi realizowane 04 – 06.2023r.

.

Plac zabaw

.

Zajęcia indywidualne pedagogiczne, zajęcia grupowe korekcyjno-kompensacyjne ...

2022 / 2023 r.

W ramach realizowanego w naszym przedszkolu projektu "Przedszkole dla wszystkich" w naszej placówce oprócz opisanych zajęć rytmiczno–muzycznych i dogoterapii prowadzone są zajęcia indywidualne pedagogiczne, zajęcia grupowe korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia grupowe -  Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia grupowe kompetencji emocjonalnych, zajęcia grupowe logopedyczne, zajęcia grupowe – gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia indywidualne SI. Mają one na celu: dążenie do osiągnięcia przez dziecko przygotowania do życia w integracji ze społeczeństwem, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, wzmacnianie prawidłowych zachowań i eliminowanie zachowań niepożądanych, usprawnienie motoryki dużej i małej, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

.

DogoTerapia

10/11-2022r.

W ramach realizowanego w naszym przedszkolu projektu "Przedszkole dla wszystkich" raz w miesiącu dzieci biorą udział w zajęciach dogoterapii. Dzięki czworonogom pacjenci pogłębiają swoje wiadomości o psie, polepszają swoją sprawność ruchową, ćwiczą zmysł dotyku, słuchu i wzroku, co wzmaga ich koncentrację uwagi, zwiększają intensywność komunikacji werbalnej, rozwijają zdolności relaksacyjne i zwiększają poczucie własnej wartości. Jednocześnie zmniejsza się napięcie i stres oraz ogranicza poczucie osamotnienia...

.

Centrum Edukacji Ekologicznej "HYDROPOLIS"

23-11-2022r.

23 listopada sześciolatki z naszej placówki wybrały się na wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej "Hydropolis". Było to jedno z zadań zaplanowanych w ramach unijnego projektu "Przedszkole dla wszystkich". Celem wyjazdu było przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych. 10-minutowy film zaprezentował w jaki sposób powstała woda i jak jest jej dużo we wszechświecie. Ponadto, na środku sali można było obejrzeć obraz kuli ziemskiej o średnicy 2 metrów z animacją pływów wodnych na naszej planecie. W Strefie Głębiny dzieci oglądały stworzenia głębinowe i odkrywały niesamowite życie ukryte w ciemnościach. W Strefie Człowiek i Woda poznały funkcje wody w organizmie. To był dzień pełen wspaniałych wrażeń.

.

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

23-11-2022r.

W ramach realizowanego projektu "Przedszkole dla wszystkich" w naszej placówce w bieżącym roku szkolnym prowadzone są zajęcia rytmiczno-muzyczne. Mają one na celu: stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu dziecka, kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki, kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku oraz wyrabianie poczucia rytmu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana nauczycielka: Katarzyna Bigos.

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego