Edukacja zdrowotna – rola aktywności ruchowej w życiu - obszar 3 - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

.

Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Edukacja zdrowotna - rola aktywności ruchowej w życiu.
Aktywność w gronie rodzinnym - imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny.

.

W ramach realizowanego w naszym przedszkolu programu o bezpieczeństwie odbyły się dla grupy 6-latków zajęcia, w których nauczycielka przedstawiła dzieciom zasady bezpiecznego i prawidłowego wykonywania zajęć ruchowych, aby w jak największym stopniu unikać otarć i kontuzji. Nauka zdrowej rywalizacji i radzenia sobie z poczuciem przegranej pomaga radzić sobie ze stresem w sytuacjach życia codziennego.

Scenariusz zajęć do planu rocznego
„Organizacja ukierunkowanej aktywności ruchowej dzieci – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy”
Hospitacja problemowa


Przygotowała mgr Katarzyna Bogacz

Data przeprowadzenia zajęć  17. 03. 2014 r.Temat zajęć: "Szybko, dokładnie i bezpiecznie – zawody korekcyjne w 3 podgrupach"


Cel
główny: oddziaływać na grupy mięśniowe grzbietu i barków korygując wady postawy w warunkach bezpiecznego, kontrolowanego toru przeszkód.

Cele pośrednie:
(dziecko potrafi)

- wzmocnić mięśnie grzbietu w połączeniu z korekcją ustawienia barków i prawidłowym ściągnięciem łopatek do kręgosłupa,
- rozciągać obręcz barkową i mm piersiowe przeciwdziałając utrwalaniu się pleców okrągłych,
- łączyć ćwiczenia oddechowe z ruchowymi, powiększać wydolność oddechową w skorygowanych pozycjach,
- stosować się do reguł bezpieczeństwa i założonych podczas pokonywania toru przeszkód,
- stosować się do zasad fair play,
- współpracować w grupie,
- radzić sobie z emocjami w sytuacji doświadczania wygranej i przegranej;


Forma:

- zajęcia całą grupą
- zajęcia w 3 podgrupach


Metody:

- odtwórcze – naśladowcza ścisła
- aktywizujące – zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu
- zabaw ruchowych


Przebieg zajęcia:

I. Część wstępna:

1. Sprawdzenie obecności, wyznaczenie osoby która będzie na początku dzieci w okręgu.
2. Marsz z krążeniami barków i kk. górnych jednoczesne i naprzemienne.
3. Rozciągnięcie mm. piersiowych poprzez równoczesne ściąganie łokc
i i łopatek.
4. Marsz z wysokim unoszeniem kolan i z klaskaniem pod kolanami.
5. Marsz z wdechem i wysokim wznosem rąk – ćwiczenie antygrawitacyjne.
6. Trucht z zatrzymaniem  się w pozycji stania na 1 nodze, pozycji skulnej i leżenia przodem.
7. Marsz z podparciem na dłoniach – „duży kot”, przejście do marszu.
8. Marsz dookoła sali - wdech – połączony ze wspięciem na palce i uniesieniem rąk ku górze „rysujemy duży balon”, wydech – powrót do pozycji wyjściowej.
9. Podzielenie dzieci na 3 podgrupy.


II Część główna:

  • Wyjaśnienie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania toru przeszkód, zapobieganie otarciom o wykładzinę, prawidłowe omijanie i pokonywanie przeszkód, zachowanie prawidłowych odległości od siebie w celu uniknięcia kopnięcia kolegi podczas startu.

  • Ustalenie z dziećmi zasad wyścigów korekcyjnych:

1. Ćwiczenia muszą być wykonane dokładnie i zgodnie z pokazem.
2. Ćwiczenia trzeba wykonać szybko.
3. Wygrywa grupa, która pierwsza usiądzie prawidłowo w siadzie skrzyżnym ze „złotym punktem” ( mostek) wysuniętym do przodu.


I tor przeszkód

• Poślizg w leżeniu przodem na ławeczce,
• Przejście przez obręcz,
• Dobiegnięcie do drabinki.

II tor przeszkód

• Poślizg w leżeniu przodem na ławeczce,
• Przejście przez obręcz,
• Przejście slalomem w podporze przodem pomiędzy pachołkami,
• Dobiegnięcie do drabinki,
• Powrót wg tych samych ćwiczeń w odwrotnej kolejności.

III tor przeszkód

• Poślizg w leżeniu przodem na ławeczce,
• Przejście przez obręcz,
• Przejście slalomem w podporze przodem pomiędzy pachołkami,
• Dobiegnięcie do drabinki i przełożenie od góry szarfy przez swoje ciało,


III Część końcowa:

1. Wyciszenie organizmu, ćwiczenia oddechowo – elongacyjne.
2. Rozciągnięcie grzbietu i barków w pozycji czołowej i poprzecznej.
3. Omówienie zajęć, wyróżnienie najlepszej drużyny z jednoczesnym docenieniem pracy wszystkich dzieci.
4. Odłożenie przyborów. Zbiórka w szeregu. Pożegnanie dzieci.


.

Dzieci z grupy sześciolatków przywitały aktywnie "jesień na pomarańczowo".

Było zdrowo i wesoło...

.

Grupa dzieci 5- letnich.
Aktywność  mimo pierwszych chłodów uodparnia dzieci na przeziębienia. Panie zabierają dzieci na spacery i zachęcają do ruchu w parku lub na placu przedszkolnym.
A gdy przychodzi wiosna dzieci wracają w ciepłych kurtkach dalej się hartować.
..

.

Tak się bawiliśmy podczas Dnia Przedszkolaka...

22 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu
"Dzień Przedszkolaka". Z  tej okazji grupa integracyjna 6 - latków odwiedziła Ośrodek Stowarzyszenia Integracyjnego "Tacy Sami" w Wieluniu.

Atrakcji i niespodzianek było co niemiara.
Uśmiech z twarzy dzieci nie znikał. Z wielką radością i zaangażowaniem zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne uczestniczyły w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Ośrodek ma dużo możliwości, ponieważ ćwiczą tam dzieci niepełnosprawne z naszego regionu. Tym razem z placu zabaw, sali do ćwiczeń ruchowych i sali do Integracji Sensorycznej skorzystały dzieci z naszego przedszkola.

.

Pani Ola i pani Magda z grupy integracyjnej 5-6 letniej przeprowadziły „Zabawy ruchowe z gazetami”. Zajęcia były organizowane w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich więc celem prowadzących było kształcić pozytywną motywację do zajęć ruchowych i sportu oraz rozbudzać zainteresowanie sportami zimowymi oraz aktywnym w nich uczestnictwem.
Zajęcia miały na celu kształcić sprawności motoryczne: szybkość, wytrzymałość, zwinność oraz koordynację wzrokowo - ruchową.  

Konspekt zajęcia


Grupa: 6, 5 – latków, integracyjna
Prowadzące:
Aleksandra Szymicka
i Magdalena Wabnic


Temat zajęcia: Zabawy ruchowe z gazetami.


Cel główny: Kształcić sprawności motoryczne: szybkość, wytrzymałość, zwinność oraz koordynację wzrokowo - ruchową.

Cele pośrednie:

- kształcić pozytywną motywację do zajęć ruchowych i sportu;
- rozbudzać zainteresowanie sportami zimowymi.


Cel szczegółowe:

- sprawnie i swobodnie poruszać się w przestrzeni (sala),
- prawidłowo wykonać określony ruch,
- swobodnie poruszać się przy muzyce,
- wykonać ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (pobudzanie –hamowanie),
- wyrażać swoje uczucia poprzez improwizacje ruchowe,


Przebieg zajęcia


- Marsz po kole połączony z recytowaniem wiersza W. Grodzieńskiej „Marsz”.

„ Hej, idziemy naprzód żwawo
nóżką lewą, nóżką prawą,
tupu, tupu, buch, buch, buch,
a kto z nami, ten jest zuch”.


1. Zabawa orientacyjno – porządkowa: "Lodowe figurki".(bieg, na hasło „mróz” zastyganie w bezruchu).
2. Machanie gazetami. Każde dziecko dostaje gazetę. wszystkie dzieci swobodnie machają gazetami – wysoko, nisko, jedną ręką, drugą ręką.
3. Taniec z gazetami. dzieci tańczą w rytm melodii, trzymając gazety na głowach, na otwartych dłoniach, na ramionach.
4. Zabawa
"Szukaj swojego domku" – każde dziecko siada na gazecie w dowolnym miejscu sali. Kiedy nauczyciel gra na tamburynie, dzieci wychodzą ze swoich domków biegają po sali, zręcznie omijając rozłożone gazety – domki. Podczas przerwy w grze każde dziecko wraca do swojego domku.   
5. Ćwiczenia oddechowe
"Wiatr". Dmuchanie na gazetę z różną siłą.
6. Zabawa
"Uwaga! Przeszkoda". Gazety leżą na dywanie. dzieci spacerują po sali. Kiedy napotkają przeszkodę – rozłożoną gazetę, przeskakują przez nią obunóż.
7.
"Jazda na nartach". Przedarcie gazety na dwie części. Dzieci stoją stopami na kawałkach gazety, przesuwają się długimi krokami, nie odrywając nóg od podłogi, do przodu.
8.
"Wyścigi łyżwiarskie" – dzieci ustawiają się po okręgu i próbują jak najszybciej poruszać się na łyżwach.
9.
"Wyścigi saneczkowe" – dzieci dobierają się w pary, tworzą zaprzęgi, jedno dziecko siada na gazecie, a drugie je ciągnie starając się jak najszybciej dojechać do mety – zmiana ról.
10. Lepienie kul z gazet: dzieci zwijają dwie części gazety w kule, prawą i lewą ręką – równocześnie.
11. Zabawa papierowymi kulami: podrzucanie kul i chwytanie ich raz jedną, raz drugą ręką, obiema rękami, turlanie kul do partnera.
12. Ćwiczenia w celowaniu do kosza
"Celne rzuty" – dzieci stoją na obwodzie koła. W środku znajduje się kosz. Każde dziecko próbuje trafić papierową kulą do kosza.
13. Marsz po obwodzie koła z jednoczesną recytacją wiersza W. Grodzińskiej „Marsz”
.

.

Nasze przedszkolaki w ramach promocji zdrowego stylu życia uczą się jak prawidłowo robić pyszne kanapki, lub jak zachęcić siebie i innych do jedzenia owoców.

Zdrowe kanapki w 3 latkach
Zdrowe kanapki w 5-6 latkach
Owocowe jezyki w 6 latkach

.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego