Publiczne Przedszkole nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu - Witamy w naszym serwisie internetowym - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronach internetowych

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WIELUNIU

WAŻNE INFORMACJE


Witamy po wakacjach !


Informujemy, że od 1 września 2020 r. placówka rozpoczyna pracę w systemie stacjonarnym.

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami opracowanymi w celu bezpiecznej organizacji pracy w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przejdź do zakładki z procedurami


Bardzo prosimy wszystkich Państwa o ścisłe ich przestrzeganie w myśl zasady:

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM


Ponadto pamiętajmy:

- obowiązkowo zasłaniać usta i nos oraz dezynfekować ręce wchodząc do placówki,
- zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m oraz sprawnie przebierać swoje dzieci nie przedłużając  pobytu na terenie przedszkola.


Drodzy Rodzice, w miarę możliwości prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci zgodnie z godzinami pracy poszczególnych oddziałów przekazanymi Państwu przez nauczycieli wychowawców  oraz nie wchodzić do sal zajęć.


Komunikat dla rodziców !


Informujemy wszystkich rodziców dzieci z najmłodszych grup wiekowych, które od września 2020r. będą uczęszczały do Publicznego Przedszkola nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu, iż w dniu 28-08-2020r. (tj. piątek) odbędzie się zebranie wychowawców z rodzicami o godzinie 16.30


Komunikat dla rodziców dzieci 6-letnich !


Szanowni Rodzice! W związku z zawieszeniem zajęć z powodu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem COVID-19 i nieobecnością dzieci począwszy od dnia 16 marca, wystąpiły nadpłaty, które zostaną przekazane na wskazane przez Państwa rachunki bankowe.

Poniżej zamieszczono link do pobrania
druku zawierającego prośbę o zwrot nadpłaconej kwoty. Wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument należy przesłać na adres e-mail sekretariat@przedszkole4.wielun.pl do dnia 10 czerwca br.

Zwrot nadpłaconej należności zostanie przekazany tylko tym rodzicom, których dzieci z dniem 30 sierpnia br. przestaną być wychowankami przedszkola.


Informacji o wysokości powstałych nadpłat można zasięgać w kontaktach telefonicznych z sekretariatem przedszkola – (43) 843 58 62.


  pobierz druk o zwrot nadpłaty

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego