Publiczne Przedszkole nr4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu - Witamy w naszym serwisie internetowym - Publiczne Przedszkole nr 4 w Wieluniu z Oddziałami Integracyjnymi.

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronach internetowych

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WIELUNIU

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice !

W dniach 15 - 19 czerwca 2020r. będzie można zgłosić dziecko na dyżur wakacyjny do publicznych wieluńskich przedszkoli zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej.

W przypadku Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do pobrania ze strony internetowej placówki deklaracji zgłoszenia woli przyjęcia dziecka w okresie wakacyjnym do przedszkola działającego w czasie stanu pandemii COVID-19. Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy przesłać drogą e-mail na adres placówki: sekretariat@przedszkole4.wielun.pl.

Rodzice zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu.

W pierwszym dniu dyżuru prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej umowy oraz załączników: nr 3, nr 4, i nr 7.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów wakacyjnych poszczególnych wieluńskich publicznych przedszkoli.

01.07. – 15.07.2020r. - PP2
16.07. – 30.07.2020r.
- PP1
31.07. – 14.08.2020r. - PP4

17.08. – 31.08.2020r. - PP3

UWAGA !!!


Płatności za pobyt dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu należy dokonać
do 30 lipca b.r. w następujących kwotach:

- 2 posiłki 85,80 zł.
- 3 posiłki 96,80 zł.


Pobierz deklarację woli zgłoszenia przyjęcia dziecka w okresie wakacyjnym.


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 7


Pobierz umowę dotyczącą przyjęcia dziecka do żłobka (2 posiłki).


Pobierz umowę dotyczącą przyjęcia dziecka do żłobka (3 posiłki).


Pobierz umowę dotyczącą przyjęcia dziecka do przedszkola (2 posiłki).


Pobierz umowę dotyczącą przyjęcia dziecka do przedszkola (3 posiłki).


Komunikat dla rodziców dzieci 6-letnich !


Szanowni Rodzice! W związku z zawieszeniem zajęć z powodu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem COVID-19 i nieobecnością dzieci począwszy od dnia 16 marca, wystąpiły nadpłaty, które zostaną przekazane na wskazane przez Państwa rachunki bankowe.

Poniżej zamieszczono link do pobrania
druku zawierającego prośbę o zwrot nadpłaconej kwoty. Wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument należy przesłać na adres e-mail sekretariat@przedszkole4.wielun.pl do dnia 10 czerwca br.

Zwrot nadpłaconej należności zostanie przekazany tylko tym rodzicom, których dzieci z dniem 30 sierpnia br. przestaną być wychowankami przedszkola.


Informacji o wysokości powstałych nadpłat można zasięgać w kontaktach telefonicznych z sekretariatem przedszkola – (43) 843 58 62.


  pobierz druk o zwrot nadpłaty


Szanowni Rodzice !

Informujemy że od 25 maja 2020 r. planowane jest przywrócenie działalności placówki.

Rodziców, którzy prześlą do dnia 20.05.2020r. drogą e-mailową na adres placówki: sekretariat@przedszkole4.wielun.pl wypełnioną i podpisaną deklarację zgłoszenia woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 (załącznik nr 1) oraz otrzymają informację zwrotną o jego przyjęciu, prosimy o dodatkowe dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka podpisanych załączników nr3,  nr4 i  nr7 zamieszczonych poniżej.

Należy pamiętać że:

  • W pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu;

  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

  • Ilość utworzonych oddziałów będzie uzależniona od możliwości organizacyjnych placówki;

  • Do poszczególnych grup będą uczęszczały dzieci w zbliżonym wieku;

  • Daną grupą będą opiekować się wyznaczeni nauczyciele i pracownicy obsługi.


Przedstawiamy  nowe zasady funkcjonowania naszego przedszkola od chwili wznowienia działalności, którego praca będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z:


  • Załącznikiem nr 1 - Deklaracja Rodzica o przyjęciu dziecka do Publicznego Przedszkola nr 4 z Oddziałami  Integracyjnymi w Wieluniu działającego w czasie stanu pandemii COVID-19,


  • Załącznikiem nr 2 - Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu,
  • Załącznikiem nr 5 - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Publicznym Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu,  • Załącznikiem nr 7 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla Rodziców dzieci,Z wyrazami szacunku
Marzena Abramek – dyrektor przedszkola

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego